Hakkımızda

Türkiye Düşünce Platformu (TÜDP), ülkemizin ve insanlığın yaşadığı ve ortaya çıkabilecek olası problemlere yönelik proaktif bir tutumla çözüm yolları önermeye çalışan bir sivil inisiyatif oluşumudur. Platformda milli ve manevi hassasiyetlere sahip olan ancak paradigma açısından geniş bir yelpazede dağılım gösteren kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları yer almaktadır. Platformun vizyonu, ülkemizin gelişmesine ve dünyada söz sahibi olmasına katkıda bulunmaktır. Misyonumuz ise ülkemizin gündemini yakından takip ederek, hukuk, toplum, aile, eğitim ve siyasetin niteliğini geliştirmeye katkı sunacak toplantılar, çalıştaylar, araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşmaktır. Bu amaca hizmet edecek biçimde, sıcak gündemle ilgili ortak bir bakış açısı elde ederek, basın bildirileri yayınlamaktır.