Onur haftası değil, onursuzluk belgesi

Türkiye Düşünce Platformu, bugün basına yaptığı yazılı açıklamada, herkesi LBGT+’ya destek veren tüm yerli ve yabancı kuruluşları ve onların ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Yazılı açıklamada şunlara vurgu yapıldı: “ON EMİR’de Fuhuş açık ve net bir şekilde insan onuruna aykırı, lanetli bir iş, haram olarak tanımlanır. Hz. İbrahim’in yeğeni, Hz. Lut kavminin sapkınlığı, kutsal metinlerde lanet ve helak sebebi olarak tanımlanır. Bu lanet sebebi onursuz işi onur diye tanımlamak, özgürlük şeklinde tanımlamak, insanlık suçudur. Aileye ve insanlık onuruna karşı açık ve yakın bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadır.

Bu konuda bir çok uluslararası markanın ve bazı yerli firmaların ve yabancıların yerli ortaklarının bu konuda bu girişime destek vermesi kabul edilemez.

Bu çerçevede 41. Yılında CEDAW’ın, ardından gelen İstanbul Sözleşmesi ve halen TBMM de bekleyen Lazaranta sözleşmesinin yürürlüğe girmesinde ve son aşamaya kadar gelmesinde sorumluluğu olanların veballeri vardır, bu hatadan dönülmesini bekliyoruz.

Bu örgütlenme ve bu çevrelere destek verme, yürürlükteki anayasadaki Aile, gençliğin fuhuştan korunması ve genel ahlakın korunması şartları ile açıkça çelişkisi söz konusudur.

Bu çevrelerin sadece fuhuş değil, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, aynı şekilde halk sağlığı, gençlerin psiko sosyal gelişimi açısından da tehdit oluşturdukları görülmektedir.

Bu durumun dış ülkeler ve örgütler tarafından da her anlamda desteklendikleri, Türkiye’ye karşı örtülü bir 6. Kol faaliyetinin tabii müttefikleri olduğu açıktır.

Bir yandan da hala, Belediyeler birliğinin yerel yönetimlerde ve belediye meclislerinde Cinsiyet eşitliği komisyonları kurulması ve CEDAW ve İstanbul sözleşmesi kurallarının uygulanması yönündeki genelgelerini anlamakta zorlanıyoruz.

Bu konuda Yasama, yürütme ve yargıyı basını ve STK’ları, Diyaneti, MEB, Aile, Gençlik ve Milli Eğitim Bakanlıklarını, İçişleri Bakanlığını acil olarak göreve çağırıyoruz.

Bu vesile ile LBGT+’a destek veren yerli ve yabancı kuruluşları ve onların ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz.”

TÜRKİYE DÜŞÜNCE PLATFORMU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Beğen:
6 3
Görüntüleme:
266
Kategoriler:
Basın Bültenleri

Comments are closed.