Siyasi Düşünce Meclisi

Siyasi Düşünce Meclisi ülkemizin önde gelen bilim insanları, gazetecileri ve siyasetçilerinden oluşmaktadır. Bu çalışma grubu, toplumsal konulara siyasi açıdan bakarak görüş beyan eder. Ayrıca güncel mesele ve gelişmeleri zaman perspektifinden değerlendirerek toplumun aydınlatılmasına yardımcı olacak açıklama ve raporlar oluşturmaya çalışır. Elde ettiği sonuçları kamuoyu ve ilgili birimlerle paylaşır.