Ticaret-Fıkıh Meclisi

Ticaret-Fıkıh Meclisi ülkemizin önde gelen ilahiyatçıları ve iş insanlarından oluşmaktadır. Bu çalışma grubu, ticareti ilmi ve fıkhi açıdan değerlendirerek atılacak ticari adımları değerlendirerek yol haritası çizerler.