Türkiye Hekimler Meclisi

Türkiye Hekimler Meclisi ülkemizin önde gelen doktor, hemşire, doktor ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu meclis, tıp ve sağlık konularında ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak görüşler beyan ederler. Elde edilen çalışma ve görüş raporları ile yapılması gereken yasal düzenlemelerle ilgili raporlar TBMM, ilgili kurum veya ilgili yetkiliye iletilir.