Türkiye Hukukçular Meclisi

Türkiye Hukukçular Meclisi ülkemizin önde gelen hakim, avukat ve hukuk profesörlerinden oluşmaktadır. Bu meclis, toplumsal konulara hukuki açıdan bakarak görüş beyan ederler. Elde edilen çalışma ve görüş raporları ile yapılması gereken yasal düzenlemelerle ilgili raporlar TBMM, ilgili kurum veya ilgili yetkiliye iletilir.