Türkiye İlim Meclisi

Türkiye İlim Meclisi ülkemizin önde gelen ilim adamları, profesörleri ve ilahiyatçılarından oluşmaktadır. Bu çalışma grubu, toplumsal konulara ilmi ve fıkhi açıdan bakarak görüş beyan eder. Ayrıca güncel mesele ve gelişmeleri zaman perspektifinden değerlendirerek toplumun aydınlatılmasına yardımcı olacak açıklama ve raporlar oluşturmaya çalışır. Elde ettiği sonuçları kamuoyu ve ilgili birimlerle paylaşır.